Komunikat organizacyjny
ZAWODY PŁYWACKIE „DZIEŃ SPORTU Z REKINEM”
organizowane 3 czerwca 2016 r. w ramach Dnia Sportu ZS nr 26 w Bydgoszczy

3

I. Cel zawodów:
1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży,
2. Wdrażanie do współzawodnictwa sportowego,
3. Integracja zawodników MUKS „Rekin”.

II. Organizatorzy:
1. ZS nr 26 i trenerzy z SP nr 60 w Bydgoszczy,
2. MUKS Rekin Bydgoszcz .

III. Termin i miejsce zawodów:
1. Zawody odbędą się 3 czerwca (piątek) na basenie szkolnym „Laguna”,
2. uroczyste otwarcie zawodów: godz. 9.00,
3. Blok I klasy 1–4 godz. 9.00–11.00,
4. Blok II klasy 5–6 godz. 11.00–13.00.

IV. Uczestnictwo:
1. Uczniowie klas pływackich ze Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy startują w zawodach obowiązkowo,
2. Uczniowie muszą posiadać zgodę rodziców,
3. Uczeń ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej i jednej sztafecie – Wyścigu Rodzinnym,

V. Przepisy organizacyjno-techniczne:
1. Pomiar czasu ręczny,
2. Zawody zostaną rozegrane z podziałem na bloki,
3. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA.

VI. Nagrody:
1. Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i w każdej klasie zostaną wręczone medale,
2. W wyścigu Rodzinnym za miejsca 1–6 w każdej klasie wręczone zostaną statuetki
3. Za miejsca 4–6 wręczone zostaną dyplomy,

VII. Ogólne zasady uczestnictwa:
1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator,
2. Obsługę sędziowską ustala organizator,
3. Zgłoszenie do zawodów przyjmują trenerzy

VIII. Program zawodów:
Uroczyste otwarcie zawodów – godz. 9.00
Blok I, konkurencje
Klasa 1
25m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców
25m st. dowolnym dziewcząt i chłopców
25m st. klasycznym dziewcząt i chłopców
25m st. motylkowym dziewcząt i chłopców

Wyścig Rodzinny 2 x 25 st. dowolnym
Klasa 1

Klasy 2, 3 i 4
50m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców
50m st. dowolnym dziewcząt i chłopców
50m st. klasycznym dziewcząt i chłopców
50m st. motylkowym dziewcząt i chłopców

Wyścig Rodzinny 2 x 25 st. dowolnym
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4

Blok II, konkurencje (klasy 5–6)
100m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców
100m st. dowolnym dziewcząt i chłopców
100m st. klasycznym dziewcząt i chłopców
100m st. zmiennym dziewcząt i chłopców
50m st. motylkowym dziewcząt i chłopców

Wyścig Rodzinny 2 x 25 st. dowolnym
Klasa 5
Klasa 6

IX. WYŚCIG RODZINNY:
Wyścig rodzinny to sztafeta 2 x 25m stylem dowolnym, w której zawodnik startuje ze słupka a rodzic (ewentualnie brat lub siostra, dziadek, babcia itp.) z wody. Prawo startu mają rodzice lub rodzeństwo bez względu na wiek.

OGRANICZENIE WYŚCIGU RODZINNEGO:
Nie dopuszcza się do startu wyścigu dwóch zawodników z klas pływackich. Przykładowo brat w klasie 4, a siostra w klasie 6. W takim przypadku zawodnicy mogą startować w wyścigu rodzinnym z rodzicami (rodzic może płynąć dwa razy – w kl.4 i kl.6).