Komunikat zawodów

organizowanych w SP 65 w Bydgoszczy w PIĄTEK 15.04.2016 roku.

              

 

I Cel zawodów:

 1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży
 2. Wdrażanie do współzawodnictwa sportowego

 

II Organizatorzy:

 1. Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy
 2. Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy
 3. UKS „TYTAN-65” Bydgoszcz

 

III Termin i miejsce zawodów:

 1. Zawody odbędą się w PIĄTEK 15.04.2016 ul. Duracza 7
 2. Uroczyste otwarcie zawodów: 900.

 

IV Uczestnictwo:

 1. Prawo startu mają uczniowie bydgoskich szkół podstawowych z klas I – IV

(w kategoriach wiekowych obowiązuje przynależność klasowa a nie rocznikowa)

 1. Szkoła ma prawo zgłosić 14 uczniów (7dz, 7ch) na poziomie jednej klasy
 2. Uczniowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
 3. Uczeń ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie
 4. Szkoła ma prawo zgłosić max. 2 sztafety w jednym roczniku (normalnie punktujące)
 5. Nie wystawiamy zawodników w stylu dowolnym grzbietem (dotyczy najmłodszych zawodników)

 

 

V Przepisy organizacyjno - techniczne:

 1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas.
 2. Pomiar czasu ręczny.
 3. Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów.
 4. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP i FINA

 

VI Nagrody:

 1. Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone medale.
 2. Dyplomy dla klas I-II za miejsca 4-6.
 3. Medale dla trzech najlepszych sztafet w każdej kategorii wiekowej.

VII Punktacja zawodów:

 1. Indywidualna: 1m – 10pkt, 2m – 9pkt, 3m – 8pkt………..10m – 1pkt;
 2. Sztafetowa: 1m – 20pkt, 2m – 18pkt, 3m – 16pkt, 4m – 14pkt, 5m – 12pkt;

 

VIII Ogólne zasady uczestnictwa:

 1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator (medale, dyplomy + komisja sędziowska)
 2. Opiekę medyczną zapewnia organizator
 3. Obsługę sędziowską ustala organizator
 4. Zgłoszenie do zawodów dostarczamy na czytelnie wypełnionych kartach startowych (wzór w załączeniu) do organizatora najpóźniej 11.04.2016.
 5. Organizator ma obowiązek przesłać wyniki w ciągu trzech dni po zakończonych zawodach na adresprezes.rekin@gmail.com lub dychagnieszka@o2.pl, które zostaną zamieszczone na www.rekinbydgoszcz.pl
 6. Zawody przeprowadzone niezgodnie z ustalonymi zasadami nie będą zaliczone do klasyfikacji ogólnej turnieju.

 

 

VIII. Program Turnieju IV basenów – „IKAR” 2016:

8:00 – przybycie na pływalnię (wejście przez szkołę, szatnie w szkole)

8:05 – odprawa techniczna trenerów

8:20 – 8:35 rozgrzewka klasy I

8:35 – 8:50 rozgrzewka klasy II

9:00 oficjalne rozpoczęcie I bloku zawodów dla uczniów klas I i II

-         50 m st. dowolnym chłopców i dziewcząt

-         25 m st. grzbietowym chłopców i dziewcząt

-         25 m st. klasycznym chłopców i dziewcząt

-         25 m st. same NN + praca tułowia do delfina z deską chłopców i dziewcząt

-         sztafeta mieszana 4x25m st. dowolnym

11:00 zakończenie I bloku zawodów i wręczenie medali

11:00 – 11:15 rozgrzewka klasy III

11:15 – 11:30 rozgrzewka klasy IV

11:30 oficjalne rozpoczęcie II bloku zawodów dla uczniów klas III i IV

- 50 m st. grzbietowym chłopców i dziewcząt

- 50 m st. dowolnym chłopców i dziewcząt

- 50 m st. klasycznym chłopców i dziewcząt

- 50 m st. motylkowym chłopców i dziewcząt

-         sztafeta dziewcząt 4x50m st. dowolnym

-         sztafeta chłopców 4x50m st. dowolnym

13:30 zakończenie zawodów i wręczenie medali

                                                                                  Ze sportowym pozdrowieniem:

                                                                                 Organizatorzy SP65