Aktualne władze Klubu, wybrane na walnym zebraniu w dniu 10.03.2017 r.

Zarząd Klubu:
Magdalena Hejza - Klimczak - Prezes
Jarosław Moritz - Wiceprezes
Ewa Trojan - Skarbnik
Paulina Lorens-Mazur - Sekretarz
Agnieszka Dych - Członek Zarządu
Michał Siudziński - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Joanna Matjakowska - Przewodnicząca
Krzysztof Osiński - Sekretarz
Łukasz Ukleja - Członek Komisji
Artur Dombrowski - Członek Komisji
Sebastian Klimczak - Członek Komisji

 

Aktualne władze Klubu, wybrane na walnym zebraniu w dniu 25.02.2016 r.

Zarząd Klubu:
Paulina Lorens-Mazur - Prezes
Jarosław Moritz - Wiceprezes
Ewa Trojan - Skarbnik
Agata Majek - Sekretarz
Agnieszka Dych - Członek Zarządu
Michał Siudziński - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Joanna Matjakowska - Przewodnicząca
Krzysztof Osiński - Sekretarz
Łukasz Ukleja - Członek Komisji
Artur Dombrowski - Członek Komisji
Sebastian Klimczak - Członek Komisji

 

 

Poprzedni Zarząd (wybrany 28 I 2014 r.):

1. Jarosław Grochowski - prezes
2. Szymon Sobowiec - wiceprezes
3. Krzysztof Osiński - skarbnik (oraz administracja strony internetowej)
4. Joanna Matjakowska - sekretarz
5. Agnieszka Dych - członek Zarządu
6. Michał Siudziński - członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

1. Sylwia Kubiś - przewodniczący
2. Anna Groń - sekretarz
3. Kinga Michałowska - członek Komisji
4. Mariusz Gołembiewski - członek Komisji
5. Dorota Michalska-Roguszka - członek Komisji

 

Poprzedni Zarząd:

1. Katarzyna Koczorowska - prezes
2. Szymon Sobowiec - wiceprezes
3. Agnieszka Waśkowska - sekretarz
4. Wioletta Tylicka - skarbnik
5. Agnieszka Dych - członek Zarządu
6. Michał Siudziński - członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

1. Sylwia Kubiś - przewodniczący
2. Sylwia Musiał - sekretarz
3. Tomasz Tylicki - członek Komisji
4. Małgorzata Paradowska - członek Komisji
5. Kinga Michałowska - członek Komisji