Plan zajęć MUKS "Rekin" Bydgoszcz na rok szkolny 2014/2015:

klasa 1a
Czwartek        godz. 15.25-16.10 (dziewczęta)
Piątek            godz. 14.35-15.20 (chłopcy)

klasa 2a
Poniedziałek    godz. 16.15-17.00
Czwartek        godz. 14.35-15.20

klasa 3a
Środa            godz. 16.15-17.00
Czwartek       godz. 7.05-8.00

klasa 4a
Wtorek        godz. 7.05-8.00 (dziewczęta)
Piątek          godz. 8.00-8.50 (chłopcy)

klasa 5a
Czwartek      godz. 15.30-17.00

klasa 6a
Piątek          godz. 15.25-16.10