Informacja dla MUKS Rekin klas III - VI. Rajd rowerowy szlakiem III Akweduktów w Borach Tucholskich 30 października 2016 r. dla klas pływackich III, IV, V i VI.

Uczestnictwo:

- koszt rajdu wynosi 60 zł,

- liczba miejsc ograniczona do 13,

- decyduje kolejność zgłoszeń,

- deklarację udziału nadsyłać do 27 X 2016 na adres: nawigatorplywania@gmail.com wraz ze zgodą rodziców,

- wpłaty u organizatora najpóźniej do piątku.

 

Proszę uwzględnić możliwości kondycyjne dziecka ponieważ trasa będzie liczyć około 60km. Wszelkie szczegóły wysłane zostały Państwu bezpośrednio na adresy mailowe.

 p1160834