Drukuj

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017


Przy naborze do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie dziewcząt i chłopców, komisja rekrutacyjna kierować będzie się zasadą równości płci. Ilość dziewcząt i chłopców w klasie pływackiej powinna być w miarę możliwości taka sama.

 

od dnia do dnia etap rekrutacji/czynności rodzica
  Postępowanie rekrutacyjne do klas I Szkoły Podstawowej nr 60
14 marca 1 kwietnia  Zgłoszenie dziecka - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
5 kwietnia wtorek   Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej na basenie szkolnym "Laguna"
Godz. 17.00 dziewczęta
Godz. 18.00 chłopcy
11 kwietnia
godz. 12.00
  Publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
11 kwietnia 25 kwietnia  Weryfikacja wniosków przez komisję weryfikacyjną
9 maja
godz. 12.00
  Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
9 maja 12 maja Potwierdzenie woli nauki i dobrego stanu zdrowia orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
16 maja   Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza  
16 maja   Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Postępowanie uzupełniające  
17 maja   Publikacja informacji o wolnych miejscach w szkole
17 maja 23 maja Rejestracja dziecka przez rodzica
24 maja   Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej na basenie "Laguna"
27 maja   Publikacja list zakwalifikowanych
27 maja 3 czerwca Weryfikacja wniosków
15 czerwca   Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
3 czerwca 17 czerwca Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia
21 czerwca   Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych